22. února 2022

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, dne 22.02.2022


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu spol. KH TEBIS - USNESENÍ č. 118/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 30/1
Číslo tisku: Odl.
Žaloba na zaplacení faktur za dodávku tepelné energie - USNESENÍ č. 119/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 22. února 2022

Nahoru