22. srpna 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 22.08.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Inf. zpráva o přípravě podpisu Deklarace o spolupráci s městem Remeš - USNESENÍ č. 541/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Inf. zpráva o přípravě oslavy 100. výročí založení Československé republiky - USNESENÍ č. 542/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6/57
Zápis č.06/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. - USNESENÍ č. 543/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Vyhlášení VŘ na jednatele spol. KH TEBIS s.r.o. - protinávrh p. Kukly
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková  


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/03
Vyhlášení VŘ na jednatele spol. KH TEBIS s.r.o. - protinávrh pí Pospíšilové
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková  


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš PilcČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/03
Vyhlášení VŘ na jednatele spol. KH TEBIS s.r.o.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/04
Hromadné PD přípojek vodovodu a kanalizace - Neškaredice, Perštejnec - USNESENÍ č. 544/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/05
Zahájení PŘ a zhotovení PD revitalizace areálu Sparta Kutná Hora - USNESENÍ č. 545/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6/52
Změna zakladatelské listiny Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. - USNESENÍ č. 546/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/06
Žádost o partnerství při víkendové akci v Kutné Hoře – Sedlci - USNESENÍ č. 547/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/07
Návrh pravidel pro vydávání Kutnohorských listů - USNESENÍ č. 548/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/08
Zápis z Komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 549/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1/09
Návrh Smlouvy o partnerství - USNESENÍ č. 550/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/01
Vnitřní směrnice pro PO zřízené Městem Kutná Hora - USNESENÍ č. 551/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - USNESENÍ č. 552/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/01
Záměr na propachtování části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jarošová) - USNESENÍ č. 553/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/02
Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek v k.ú. Malín (pí Matoušková) - USNESENÍ č. 554/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/03
Záměr na pronájem nemovitých věcí v k.ú. Kutná Hora (MERIMAC s.r.o.) - USNESENÍ č. 555/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/04
Záměr změnit nájemní smlouva- č.p. 57, U Lorce, Kutná Hora (pí Kutílková) - USNESENÍ č. 556/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ č. SN 20/18 na pronájem bytu (ul. Vojtěšská č.p. 31) - USNESENÍ č. 557/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/06
Vyhodnocení VŘ č. SN 14/18 na pronájem bytu (ul. Kollárova č.p. 589) - USNESENÍ č. 558/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ č. SN 17/18 na pronájem bytu (ul. Vocelova č.p. 613) - USNESENÍ č. 559/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/08
Ukončení VŘ č. SN 18/18 na pronájem prostor a vyhlášení VŘ č. SN 19/18 - protinávrh p. Krause
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/08
Ukončení VŘ č. SN 18/18 na pronájem prostor a vyhlášení VŘ č. SN 19/18 - protinávrh p. Šance - USNESENÍ č. 560/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský      


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/09
Žádost spolku TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - protinávrh p. Koubského st. - USNESENÍ č. 561/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/11
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Vladislavova č.p. 373, Kutná Hora - USNESENÍ č. 562/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/12
Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce – Střelecká ul. č.p. 617, Kutná Hora - USNESENÍ č. 563/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/13
Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáž (p. Kurtej)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/14
Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (Táborských,Koukol,Rozkošná) - USNESENÍ č. 564/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/15
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Červeňákovi) - USNESENÍ č. 565/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/16
Ceník Sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 566/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 3/17
Výsledek PŘ na VZMR „Rekonstrukce kotelny, Pirknerovo nám.206, KH“ - USNESENÍ č. 567/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 3/18
Výsledek PŘ na VZMR „Stavební úpravy bytu č. 26, Nádražní 576, KH“ - USNESENÍ č. 568/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 3/19
Výsledek PŘ na VZMR „Stavební úpravy bytu č. 6, Kollárova 590, KH“ - USNESENÍ č. 569/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 3/20
Uzavření dodatku ke sml. o dílo „Výměna velkých vápen UT3G J.Palacha“ - USNESENÍ č. 570/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 3/50
Změna zřizovací listiny- PO ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 571/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 3/51
Ukončení VŘ č. M2/18, vyhlášení VŘ č. M3/18 (č.p. 167, v k.ú. Malín) - USNESENÍ č. 572/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 3/52
Uzavření darovacích smluv- pozemky v Kutné Hoře (ČR-ŘSD) - USNESENÍ č. 573/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 3/53
Přijetí daru části pozemku v Kutné Hoře – Revitalizace Vrchlice (Obrazovi) - USNESENÍ č. 574/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. – k.ú. Sedlec u Kutné Hory - USNESENÍ č. 575/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene – VHS Vrchlice – Maleč, a.s. –k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 576/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 3/56
Zřízení věcného břemene – VHS Vrchlice – Maleč, a.s.-k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 577/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 3/57
Zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice, a.s.- k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 578/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 3/58
Zřízení věcného břemene – spol. České dráhy, a.s.- k.ú. Sedlec - USNESENÍ č. 579/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 3/59
Odkoupení pozemků od společnosti České dráhy, a.s.- k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 580/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/60
Neškaredice – plán rozvoje území - USNESENÍ č. 581/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 4/01
Výjimky z počtů žáků pro šk. rok 2018/2019 - USNESENÍ č. 582/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 4/02
Žádost o dotaci z PZAD na 2019 – střecha Hrádek - USNESENÍ č. 583/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 4/03
Odměna pro členy redakční rady a redakce Kutnohorských listů - USNESENÍ č. 584/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 4/04
Návrh na usnesení, k žádosti OPPŠK č. 17, návrh na uzavření VPS - USNESENÍ č. 585/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 4/05
Přijetí finančního daru organizací Školní jídelny KH od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. - USNESENÍ č. 586/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 5/01
Návrh – dopravní Generel města Kutná Hora - USNESENÍ č. 587/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 5/02
Prodloužení programu – Poskyt. příspěvků pro kanalizační přípojky - USNESENÍ č. 588/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření OI č. 10 - USNESENÍ č. 589/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 6/02
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - vícepráce „Oprava opěrných zdí“ - USNESENÍ č. 590/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 6/03
Vlašský dvůr VŘ na restaurování konšelské lavice - USNESENÍ č. 591/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 6/04
Vlašský dvůr- zahájení VŘ řízení na rekonstrukci varhan - USNESENÍ č. 592/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: 6/05
Vlašský dvůr VŘ na úložný systém pro depozitáře - USNESENÍ č. 593/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: 6/06
Dačického dům – dotační management ve 3. roce udržitelnosti - USNESENÍ č. 594/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 61
Číslo bodu: 6/07
Sankturinovský dům- zpracování podkladů pro model města - USNESENÍ č. 595/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 62
Číslo bodu: 6/50
Žádost o vyhrazení parkovacího místa v Tylově ulici - USNESENÍ č. 596/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 63
Číslo bodu: 6/51
Zápis č. 4/18 z jednání Dozorčí rady společnosti ze dne 27. 6. 2018 - USNESENÍ č. 597/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 64
Číslo bodu: 6/53
Rozpočtové opatření INV – TO č. 12/18 – 14/18 - USNESENÍ č. 598/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 65
Číslo bodu: 6/54
Rozpočtové opatření INV – TO č. 15/18 až 17/18 - USNESENÍ č. 599/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 66
Číslo bodu: 6/55
Nákup vánoční výzdoby - USNESENÍ č. 600/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 67
Číslo bodu: 6/56
Návrh k Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – VIA ALTA a.s. - USNESENÍ č. 601/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 68
Číslo bodu: 6/58
Návrh k sml. o dílo „Defektoskopie sloupů veřejného osvětlení 2018“ - USNESENÍ č. 602/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 69
Číslo bodu: 6/59
Uzavření smlouvy o dílo – Veřejného osvětlení – 1.etapa - USNESENÍ č. 603/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 70
Číslo bodu: 6/61
Žádost o vyhrazení parkovacího místa v Družební ulici
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 71
Číslo bodu: 6/62
Vybudování jímky, p.č. 419/1 v k.ú. Černíny – manželé Tiší - USNESENÍ č. 604/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 72
Číslo bodu: 7/01
Návrh na schválení výsledku VŘ – Výzkum sociálních služeb v SO ORP KH - USNESENÍ č. 605/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 73
Číslo bodu: 7/02
Rozpočtové opatření OSZ č. 7 - USNESENÍ č. 606/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 74
Číslo bodu: 7/03
Rozpočtové opatření OSZ č. 8 - USNESENÍ č. 607/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 75
Číslo bodu: 7/04
Návrh na schválení smlouvy o bezplatné potravinové pomoci - USNESENÍ č. 608/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 76
Číslo bodu: 7/05
Rozpočtové opatření OSZ č. 9 - USNESENÍ č. 609/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 77
Číslo bodu: 7/06
Rozpočtové opatření OSZ č. 10 - USNESENÍ č. 610/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 78
Číslo bodu: 7/07
Přehled hospodaření Pečovatelské služby Kutná Hora - USNESENÍ č. 611/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 79
Číslo bodu: 15/01
Nákup demontovatelných prodejních stánků - USNESENÍ č. 612/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 80
Číslo bodu: 15/02
Založení Kutnohorsko a Kolínsko z. s. pro účely DMO - USNESENÍ č. 613/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 22. srpna 2018

Nahoru