22. prosince 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.prosince 2015

Usnesení č.1206/15 k výpovědi z nájmu bytu - pí Davidová
Rada města s c h v a l u j e
zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č.p. 651, v Kutné Hoře nájemci bytu paní Janě Davidové z důvodu uvedeného v ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., ze dne 19. 11. 2015.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 22. prosince 2015

Nahoru