22. listopadu 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná mimořádně dne 22.11.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění č.1/03
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Tomáš Pilc

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu:
Schválení mimořádné návštěvy K. Koubského. st. na jednání RM
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro:2
Proti: 5
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

  Ing. Josef Viktora

 Ing. Tomáš Pilc

   


   Proti:

 Josef Kraus

Zdeněk Hadrovský

 Ing. Jiří Kukla

 PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu:
Schválení mimořádné návštěvy K. Koubského. st. po jednání RM
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Tomáš Pilc

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý

Ing. Josef Viktora

 Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Výsledek hodnocení nabídek VZ na dodávku elektřiny a plynu - USNESENÍ č.918/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Tomáš Pilc

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý

Ing. Josef Viktora

 


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Inf. zpráva – vlastnické,  smluvní a ekonom. vztahy kogenerač. jednotek  - USNESENÍ č.919/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Tomáš Pilc

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý

Ing. Josef Viktora

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 22. listopadu 2017

Nahoru