21. prosince 2022

HLASOVÁNÍ RADY

Hlasování z Rada města Kutná Hora, konaného dne 21.12.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/1
Zahájení, Schválení programu VH spol. KH TEBIS - USNESENÍ č. 1111/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/1
Návrh na změnu v DR obchodní společnosti města (KH TEBIS) - USNESENÍ č. 1112/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 19/1
Zápis č.6/22 z DR ze dne 1.12.2022-KH TEBIS - USNESENÍ č. 1113/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/1
Zahájení, Schválení programu VH spol. Technické služby - USNESENÍ č. 1114/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/1
Návrh na změnu v DR obchodní společnosti města (TS KH) - USNESENÍ č. 1115/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková  


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/1
Zahájení, Schválení programu VH spol. MLaR - USNESENÍ č. 1116/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/1
Návrh na změnu v DR společnosti města(MLaR) - USNESENÍ č. 1117/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski Mgr. Lukáš Seifert
 Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 1118/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4/1
KH Tebis-dodatek č.6 k NS - USNESENÍ č. 1119/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4/2
Fond rezerv a rozvoje tepelného hospodářství - USNESENÍ č. 1120/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5/1
Doba realizace Karlov - chodník pro pěší - USNESENÍ č. 1121/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6/1
Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 č. 18 - USNESENÍ č. 1122/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 30/2
Číslo tisku: Odl.
Nabídka - studie zlepšení spolehlivosti aut. dopravy - USNESENÍ č. 1123/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 6/2
Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 č. 19 - USNESENÍ č. 1124/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 6/3
Věcný dar pro Základní školu TGM K. Hora - USNESENÍ č. 1125/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 6/4
Rozpočtové opatření OCR Orj 2040 č. 20 - USNESENÍ č. 1126/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6/5
Mimořádná odměna - vedení PO Knihovna Kutná Hora - USNESENÍ č. 1127/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml Ing. Josef Viktora


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 30/1
Číslo tisku: Odl.
Smlouva o koordinaci veřejné hromadné dopravy č. - USNESENÍ č. 1128/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Kateřina Daczická Ing. Jiří Kukla Mgr. Tomáš Morawski RNDr. Robert Otruba
Mgr. Lukáš Seifert  Kateřina Špalková Ing. Josef Treml  


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 21. prosince 2022

Nahoru