21. března 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 21.03.2018

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - dodatek materiálu č. 3/19, stažení mat. č. 6/55
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Pověření užíváním státního znaku ČR - USNESENÍ č. 191/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Zapojení se do akce „Hodina Země 2018“ - USNESENÍ č. 192/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Prodloužení rámcové dohody ­ zajištění služeb mobilního operátora - USNESENÍ č. 193/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Rozpočtové opatření KT č. 3-6 - USNESENÍ č. 194/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Zápis komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 195/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/06
Zřízení PO Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 196/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/07
Informace o zajištění výkonu státní správy na ODSH - USNESENÍ č. 197/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 198/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. KH (pí Lesáková Čechová) - USNESENÍ č. 199/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/03
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. KH (Foxconn Technology CZ) - USNESENÍ č. 200/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/04
Záměr na změnu NS na pozemek v k.ú. KH (Římskokatolická farnost -KH) - USNESENÍ č. 201/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ na pronájem bytu (Benešova ul. č.p.638, KH) - USNESENÍ č. 202/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/06
Vyhlášení VŘ na pronájem bytu (nám. Národního odboje č.p.56, KH) - USNESENÍ č. 203/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ na pronájem bytu ­ ul. Masarykova č.p.343, KH - USNESENÍ č. 204/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/08
Uzavření NS k bytu ul. Vojtěšská č.p. 19, KH (pí Skrypnychenko) - USNESENÍ č. 205/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/09
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Ryšavá) - USNESENÍ č. 206/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/10
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Vérostová) - USNESENÍ č. 207/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/12
Výpověď z nájmu bytu - Kaňk č.p.1, Kutná Hora (man. Novotní) - USNESENÍ č. 208/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/13
Prodloužení poskytnutí přístřeší (p. Levý) - USNESENÍ č. 209/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/14
Prodloužení náhradního ubytování (man.Čurejovi) - USNESENÍ č. 210/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/15
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (spol. TRANS spol. s r.o.) - USNESENÍ č. 211/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/16
Zahájení poptáv. řízení na VZMR „Opravy ocelové konstrukce zastřešení ZS) - USNESENÍ č. 212/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/17
Výsledek poptáv. řízení na VZMR „Zateplení fasády č.p.652, ul. Sedlecká“ - USNESENÍ č. 213/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/18
Výsledek poptáv. řízení na VZMR „Rekonstrukce odbavovacího systému koupaliště“ - USNESENÍ č. 214/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/19
Uzavření sml. o využití sportoviště - Zimní stadion (p. Vekrbauer) - USNESENÍ č. 215/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 216/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Svobodová) - USNESENÍ č. 217/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/52
Záměr na prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Kozelkovi) - USNESENÍ č. 218/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/53
Záměr na prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi) - USNESENÍ č. 219/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/54
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora a k.ú. Sedlec (p. Votruba) - USNESENÍ č. 220/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.- k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 221/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 3/56
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.- k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 222/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/01
Zápis kulturní komise - USNESENÍ č. 223/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/03
Poskytnutí daru Vojenskému sdružení rehabilitovaných - USNESENÍ č. 224/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 6 (registr. žáci) - USNESENÍ č. 225/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/04
Granty ­ malé projekty ­ sportovní oblast - USNESENÍ č. 226/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 (Meeting Z. Hejnové) - USNESENÍ č. 227/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/06
Granty ­ malé projekty ­ oblast vzdělávání a volný čas - USNESENÍ č. 228/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4/07
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 7 (ZŠ Kamenná stezka) - USNESENÍ č. 229/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4/08
Vyhodnocení PŘ ­ fasáda č.p. 1 Kaňk - USNESENÍ č. 230/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4/10
Granty ­ malé projekty ­ kulturní oblast - USNESENÍ č. 231/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/01
Výsledek VŘ pro realizaci akce „Dům Benešova 632-638, KH“ - USNESENÍ č. 232/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/02
Zahájení zadávacího řízení VZ „Rekonstrukce MK Kaňk“ - USNESENÍ č. 233/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/03
Zahájení zadávacího řízení VZ „Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec - Kaňk“ - USNESENÍ č. 234/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/04
Sportovní hala Klimeška - vybavení nábytkem - USNESENÍ č. 235/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/05
Sportovní hala Klimeška ­ EPS - USNESENÍ č. 236/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/06
Výsledek VŘ „Generální zhotovitel stavby - obnova parku pod Vl. dvorem“ - USNESENÍ č. 237/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/50
Zápis č.2/18 z jednání dozorčí rady TS - USNESENÍ č. 238/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/51
PD a realizace připojení nového zákazníka do soustavy CZT (Maxihit) - USNESENÍ č. 239/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/52
Uzavření VPS o poskytnutí dotace ­ Liga na ochranu zvířat - USNESENÍ č. 240/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/53
Zápis komise životního prostředí - USNESENÍ č. 241/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 6/54
Zápis komise dopravní - USNESENÍ č. 242/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 7/01
Sml. o dílo s předmětem zajištění VZ v rámci projektu z OPZ - USNESENÍ č. 243/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 15/01
Smlouvy členů DR spol. Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 244/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 6/53
Instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti (+ dodatek) - USNESENÍ č. 245/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 21. března 2018

Nahoru