20. září 2017

 Výsledky hlasování 

Rada města Kutná Hora, konaná dne 20.09.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - (doplněn o č. 3/15-17)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Zpráva o vyřazovaném majetku města - USNESENÍ č. 693/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Stanovení kompetencí na MÚ Kutná Hora - USNESENÍ č. 694/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Výběr dodavatele dodávek elektřiny a plynu - USNESENÍ č. 695/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/01
Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. KH (Česká pošta s.p) - USNESENÍ č. 696/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/02
Záměr na výpůjčku nebyt. prostor ­ Palackého nám. 377,KH (GFJ) - USNESENÍ č. 697/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/03
Záměr na výpůjčku nebyt. prostor ­ Šultysova 154, (Průvodcovská služba) - USNESENÍ č. 698/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/04
Záměr na pronájem nebyt. prostor ­ U Beránky 378, Malín, Kutná Hora - USNESENÍ č. 699/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/05
Uzavření sml. o výpůjčce Preghausu (Centrum pro zdravotně postižené) - USNESENÍ č. 700/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/06
Uzavření NS na pozemek v k.ú. Kutná Hora (pí Pavlišová) - USNESENÍ č. 701/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/07
Uzavření NS k bytu v DPS (pí Vobořilová) - USNESENÍ č. 704/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/08
Prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi) - USNESENÍ č. 703/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/09
Prodloužení poskytnutí přístřeší (p. Levý) - USNESENÍ č. 704/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/10
Uzavření NS na nebytový prostor ­ Pobřežní 194, K.Hora (p. Černý) - USNESENÍ č. 705/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/11
Uzavření NS na nebytový prostor ­ Pobřežní 194, K.Hora (FORES) - USNESENÍ č. 706/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/12
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ­ Pobřežní 194 (p.Rytíř) - USNESENÍ č. 707/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/13
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ­ Pobřežní194 (p. Thieme) - USNESENÍ č. 708/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/14
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ­ Pobřežní 194 (p. Tvrdík) - USNESENÍ č. 709/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/15
Uzavření sml. o výpůjčce - Masarykova 453, KH (Nadace KH-památka UNESCO) - USNESENÍ č. 710/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/16
Vyhodnocení poptáv.řízení na VZMR „zateplení fasády č.p.652, ul.Sedlecká,KH“ - USNESENÍ č. 711/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/17
Rozpočtová opatření OSM č.26-28/17 - USNESENÍ č. 712/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/50
Prodej pozemku v k.ú. Kutné Hoře (pí Pavlišová) - USNESENÍ č. 713/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/51
Prodej částí pozemku v k.ú. Kaňk (man. Pekárkovi) - USNESENÍ č. 714/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/52
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír) - USNESENÍ č. 715/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová      


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/53
Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Chlubnová, pí Růžičková) - USNESENÍ č. 716/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/54
Odkup pozemků - komunikace v ul. Potoční v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 717/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 718/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/56
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s - k.ú. Sedlec - USNESENÍ č. 719/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/57
Zřízení věcného břemene - Obec Grunta- k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 720/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/01
Vyhlášení VŘ o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města - USNESENÍ č. 721/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/02
Granty ­ malé projekty ­ oblast č.2 ­ sport ­ IV. čtvrtletí 2017 - USNESENÍ č. 722/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/03
Zápis změny do rejstříku škol ­ ZŠ Žižkov - USNESENÍ č. 723/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - 40 - USNESENÍ č. 724/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/05
Granty ­ malé projekty - kultura - USNESENÍ č. 725/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 41 - USNESENÍ č. 726/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/07
Přijetí finančního daru ­ Školní jídelny Kutná Hora - USNESENÍ č. 727/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/01
Hodnotící komise VŘ podlaha sportovní hala Klimeška-doplnění - USNESENÍ č. 728/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/02
„Oprava střechy ­ Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora“ - RO OI č.17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/03
Výsledek poptáv. řízení na VZMR „Parkoviště autobusů Sedlec ­ PD DÚR“ - USNESENÍ č. 729/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/04
VŘ na projekt expozice pro akci revitalizace Vlašského dvora
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/05
Překládka vedení SEK - Klimeška - USNESENÍ č. 730/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtová příloha č. 59 na rok 2017 ke smlouvě se společnosti TS - USNESENÍ č. 731/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV-TO č. 12/17 -13/17 - USNESENÍ č. 732/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/52
Zápis Komise dopravní - USNESENÍ č. 733/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/53
Zápis č. 5/17 z jednání Dozorčí rady společnosti TS - USNESENÍ č. 734/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/54
Zápis č. 6/17 z jednání Dozorčí rady KH Tebis - USNESENÍ č. 735/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 7/01
Rozpočtové opatření OSZ č. 13 - USNESENÍ č. 736/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 7/02
VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (soc. služby) - USNESENÍ č. 737/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 20. září 2017

Nahoru