20. února 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 20.02.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Změna vydávání KHL - USNESENÍ č. 125/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Výběrové řízení na funkci jednatele spol. KH TEBIS - o odložení materiálu na konec jednání
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 126/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/02
Vyhodnocení VŘ č. SN 01/18 na pronájem bytu (Tylova 388, KH) - USNESENÍ č. 127/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/03
Vyhodnocení VŘ č. SN 02/18 na pronájem bytu (Kollárova 590, KH) - USNESENÍ č. 128/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/04
Uzavření dodatku k NS (Římskokatolická farnost ­ arciděkanství) - USNESENÍ č. 129/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/05
Záměr na změnu nájemní smlouvy (TRANS spol. s r.o.) - USNESENÍ č. 130/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/50
Darování pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.) - USNESENÍ č. 131/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/51
Směna části pozemků v k.ú. Morašice v Železných horách (Obec Zdechovice) - USNESENÍ č. 132/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/52
Směna části pozemků v k.ú. Kaňk (p. Veselý) - USNESENÍ č. 133/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. RNDr. Ivo Šanc    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/53
Odkup pozemků v k.ú. Sedlec a k.ú. Kutná Hora (Státní statek Čáslav) - USNESENÍ č. 134/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene -ČEZ Distribuce, a.s.- k.ú. Lomec u Úmonína - USNESENÍ č. 135/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/01
Vyhlášení programu Podpora obnovy KP prostř. ORP MK ČR pro rok 2018 - USNESENÍ č. 136/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/02
Finanční příspěvek z FRM ­ reklamní a doprovodné zařízení ­ Michal Poklop - USNESENÍ č. 137/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5/01
Rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2018 - USNESENÍ č. 138/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5/02
Zápis komise pro rozvoj města a investice - USNESENÍ č. 139/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5/03
Zápis komise pro městská sídliště - USNESENÍ č. 140/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6/01
Výsledek PŘ hala Klimeška, dodávka světelných výsledkových tabulí - USNESENÍ č. 141/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 15/01
Zápis DR společnosti Průvodcovská služba a upřesnění usn. č. 43/18 - USNESENÍ č. 142/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6/02
Výsledek VŘ na projekt expozice pro akci revitalizace Vl. dvora - USNESENÍ č. 143/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 1/02
Výběrové řízení na funkci jednatele spol. KH TEBIS - USNESENÍ č. 144/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
RNDr. Ivo Šanc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 20. února 2018

Nahoru