20. června 2017

Výsledky hlasování

Mimořádná Rada města Kutná Hora, konaná dne 20.06.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 5/03
6. aktualizace Metodického pokynu k zadávání VZMR - USNESENÍ č. 464/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin StarýČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/01
Přeložka NTL plynovodu sídliště Šipší „Pasáž“ - USNESENÍ č. 465/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6/52
Uzavření VPS o poskytnutí dotace (Liga na ochranu zvířat) - USNESENÍ č. 466/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/54
Zapůjčení městského prostoru - NameLess Tuning sraz - USNESENÍ č. 467/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 20. června 2017

Nahoru