2. srpna 2021

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 2. 8. 2021

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 615/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali:0
Přítomni: 0
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 

 

             


   Nehlasovalo:

 

 

 

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: k poskytnutí daru a finanční podpory 62/01 - USNESENÍ č. 616/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro:  5
Proti:0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Štěpán Drtina

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

 

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 

 

             

 

   Nehlasovalo:

 

 

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2021 » 2. srpna 2021

Nahoru