2. srpna 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.srpna 2010

Usnesení č. 639/10 ke komisi pro VŘ - spolkový dům
Rada města s c h v a l u j e
hodnotící komisi pro výběrové řízení na firmu, která bude pro město organizovat výběrové řízení na dodavatele stavby "Spolkový dům" v tomto složení :
Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
Ing. Jiří Janál Ing.arch. Martin Kremla
RNDr. Dagmar Civišová Michaela Špačková
Mgr. Ondřej Seifert Věra Žáčková
Jan Trávníček Antonín Novák
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.08.10


Usnesení č. 640/10 k předložení výzvy v IOP - rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
Rada města s c h v a l u j e
předložený projekt do Výzvy č. 06 IOP včetně navrhovaných "Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace".
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 04.08.10


Usnesení č. 641/10 k žádosti o zápůjčku Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou jednorázovou zápůjčkou Rytířského sálu ve Vlašském dvoře dne 23.9.2010 od 9:00 do 14:00 hodin pro pořádání semináře "Aktuální informace z ROP", který pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Karlovo náměstí 313/8, Praha 2.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 2. srpna 2010

Nahoru