2. května 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 02.05.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

PhDr. Monika Válková      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Změna zakl. smlouvy spol. Průvodcovská služba (notářský zápis) - USNESENÍ č. 315/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Převedení PCO (Pult centrální ochrany) - USNESENÍ č. 316/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/01
Rozpočtové opatření EKO č. 8 - USNESENÍ č. 317/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/02
Rozpočtové opatření EKO č. 9 - USNESENÍ č. 318/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/03
Rozpočtové opatření EKO č. 10-11 - USNESENÍ č. 319/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/01
Záměr na propachtování části pozemků v k.ú. Kutná Hora (zahrádky) - USNESENÍ č. 320/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem nebytových prostor v domě č.p.1, Kaňk, (p. Holub) - USNESENÍ č. 321/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/03
Uzavření NS na část pozemku v k.ú. KH (Foxconn Technology CZ s.r.o.) - USNESENÍ č. 322/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/04
Uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú. Sedlec (p.Sova) - USNESENÍ č. 323/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dodatku ke sml. o nájmu-Palackého nám. 377, KH (p. Třískala) - USNESENÍ č. 324/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/06
Využití Preghausu - festival Ortenova Kutná Hora (Klub rodáků a přátel K.Hory) - USNESENÍ č. 325/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/07
Uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora (Průvodcovská služba) - USNESENÍ č. 326/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/08
Uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora,Preghaus (Ochotnický spolek Tyl) - USNESENÍ č. 327/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/09
Uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora, Preghaus (pí Kocourková) - USNESENÍ č. 328/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/10
Zahájení poptáv. řízení na VZMR „Stavební úpravy bytu č. 1, Šultysova 167“ - USNESENÍ č. 329/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/11
Zahájení poptáv. řízení na VZMR „Výměna velkých vápen UT3G J.Palacha“ - USNESENÍ č. 330/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/12
Rozpočtová opatření OSM č. 7-8/18 - USNESENÍ č. 331/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 332/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Nowok)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/52
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (SVJ Fučíkova č.p. 425,426 Kutná Hora) - USNESENÍ č. 333/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/53
Záměr na prodej částí pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jarošová, p. Němeček)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Monika Válková    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/54
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Kozelkovi) - USNESENÍ č. 334/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene- GasNet, s.r.o.-k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 335/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/01
Videomaping oslavy 100. výročí ČSR (Svatováclavské slavnosti) - USNESENÍ č. 336/18 - protinávrh o nesouhlasu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/02
Zápis školské komise - USNESENÍ č. 337/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/03
Zápis sportovní komise - USNESENÍ č. 338/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace Vl. dvora ­ zrušení VŘ na výkon TDI - USNESENÍ č. 339/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/02
Uzavření sml. o dílo (autorský dozor) „Rekonstrukce MK KH, Kaňk dolní část“ - USNESENÍ č. 340/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/03
Výsledek VŘ „Rekonstrukce MK KH, Kaňk dolní část“, rozpoč. opatření INV č. 07 - USNESENÍ č. 341/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/04
Revitalizace Vlašský dvůr v Kutné Hoře ­ výsledek VŘ na dodavatele stavby - USNESENÍ č. 342/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/05
Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského - VŘ DPS - USNESENÍ č. 343/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/06
Snížení energ.náročnosti domu Benešova 632 ­ 638, Výsledek poptávky TDI - USNESENÍ č. 344/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/50
Uzavření kupní smlouvy ­ závora na hřbitově v ul. Česká - USNESENÍ č. 345/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 3/18 až 6/18 - USNESENÍ č. 346/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/52
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 7/18 - USNESENÍ č. 347/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/53
Zápis Komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 348/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/54
Žádost o vyhrazení parkovacího místa na Pirknerově náměstí - USNESENÍ č. 349/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 11/01
Rozpočtové opatření OŽP č. 1 - USNESENÍ č. 350/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 15/01
Zápis DR spol. Průvodcovská služba s.r.o. - USNESENÍ č. 351/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 1/03
Žádost Svazu diabetiků - USNESENÍ č. 352/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 1/02
Udělení odměny bývalému jednateli spol. KH Tebis
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 2. května 2018

Nahoru