19. října 2016

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 19.10.2016


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu (doplnění bodu 1/07,3/07, 4/07)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý  


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Rozpočtové opatření KAN č. 4 - USNESENÍ č. 824/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Rozpočtové opatření KAN č. 5 - USNESENÍ č. 825/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Podpora projektu Studentského simulovaného ZM - USNESENÍ č. 826/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/05
Navýšení platů ředitelům PO - USNESENÍ č. 827/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/06
Zpráva k obchodním společnostem města - USNESENÍ č. 828/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/07
Zápis Komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 829/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: V.
Smlouva o poskytování služeb s o.p.s. Prostor plus - USNESENÍ č. 830/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/01
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Grenarová) - USNESENÍ č. 831/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/02
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Janová) - USNESENÍ č. 832/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/03
Uzavření nájemní smlouvy k bytu (ul. Vojtěšská č.p.19 - pí Lapošová) - USNESENÍ č. 833/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/04
Ukončení VŘ č. SN 17/16 a vyhlášení VŘ č. SN 22/16 ­ Šultysova ul.č.p.167 - USNESENÍ č. 834/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/05
Převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání ­ Tylova ul.č.p.388, K.Hora - USNESENÍ č. 835/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/06
Souhlas k užívání části pozemků v k.ú. Kutná Hora (Ošatka, z.s.) - USNESENÍ č. 836/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/07
Uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora a Preghausu (pí Kocourková) - USNESENÍ č. 837/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/50
Prodej budovy č.p. 56 na nám. Národního odboje v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 838/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/52
Uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě (KD Lorec) - USNESENÍ č. 839/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/53
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 840/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 841/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/01
Změna zřizovatele soukromé Základní školy Hůrka - USNESENÍ č. 842/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Zuzana Moravčíková      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - USNESENÍ č. 843/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/03
Zápis kulturní komise - USNESENÍ č. 844/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 - USNESENÍ č. 845/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/05
Žádost o záštitu (Cesta životem bez bariér) - USNESENÍ č. 846/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/06
Změna usnesení - USNESENÍ č. 847/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/07
Udělení Čestného občanství města Kutná Hora - USNESENÍ č. 848/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 27
Číslo bodu: 7/01
4. Komunitní plán správního obvodu obce s rozšířenou působností KH - USNESENÍ č. 849/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 28
Číslo bodu: 7/02
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 850/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 7/03
Finanční podpora Povídej, z.s. - USNESENÍ č. 851/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7/04
Zahájení poptávkového řízení „ambulantní služby podpory soc. integrace“ - USNESENÍ č. 852/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7/05
Zahájení poptávkového řízení „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ - USNESENÍ č. 853/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 7/02
Žádost Potravinové banky, z. s. o finanční podporu+Doplnění - USNESENÍ č. 854/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 15/01
Zápis Komise cestovního ruchu - USNESENÍ č. 855/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/01
Knihovna J. A. Komenského Kutná Hora - USNESENÍ č. 856/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/02
Sportovní hala Klimeška Kutná Hora - USNESENÍ č. 857/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/03
Vybudování infrastruktury škol - projekční podklad - USNESENÍ č. 858/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/04
Přestavba ZŠ J.A.Komenského v Kutné Hoře na městskou knihovnu - USNESENÍ č. 859/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/05
Rozpočtové opatření OI č. 51 - USNESENÍ č. 860/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/06
Žádost o vrácení korekce dotace - Dačického dům - USNESENÍ č. 861/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/50
Návrh harmonogramu svozu odpadů 2017 - USNESENÍ č. 862/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Zuzana Moravčíková      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/52
Návrh na uzavření Kupní smlouvy na prodej hrobky - USNESENÍ č. 863/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Zuzana Moravčíková      Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/53
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 19/16 - 20/16 - USNESENÍ č. 864/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/54
Uzavření Dodatku č. 3 ke sml. o obchodní spolupráci Barth - media - USNESENÍ č. 865/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/55
Žádost o vyhrazení parkovacího místa na Pirknerrově náměstí - USNESENÍ č. 866/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/56
Nařízení o zimní údržbě místních komunikací a Plán zimní údržby 16/17 - USNESENÍ č. 867/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/57
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 21/16 - USNESENÍ č. 868/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/58
Rozpočtová příloha na rok 2016 ke smlouvě se spol. TS - USNESENÍ č. 869/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 15/01
Zápis DR společnosti Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 870/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora  


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 10/01
Prodloužení smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD - USNESENÍ č. 871/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 19. října 2016

Nahoru