19. října 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.října 2007

Usnesení č. 918/07 k natáčení reklamního spotu
Rada města s o u h l a s í
1) s natáčením reklamního spotu "Ferrero - Kinder" v Kutné Hoře (v ulicích Ruthardská, Barborská a na Havlíčkově náměstí u kostela sv. Jakuba) společností Dawson Production s r.o., zastoupené Filipem Doruškou, Praha 1, za 350 000,- Kč (včetně pevných č ástek za vyřízení žádosti a poplatku za zábor veřejného prostranství ) od 23.10.2007 do 27.10.2007 včetně přípravného a likvidačního dne.

2) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře firmě Dawson Production s.r.o., zastoupené Filipem Doruškou, se sídlem Pštrossova 21, Praha 1 za účelem natáčení reklamního spotu a ubytování komparsistů na dny 23. až 27.10.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.10.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 19. října 2007

Nahoru