19. července 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.července 2021

Usnesení č. 613/21 k programu jednání Rady města 19. 7. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 19. 7. 2021 a ověřovatele zápisu pana RNDr. Ivo Šance,CSc. a Soňu Žáčkovou.

Usnesení č. 614/21 k ukončení soudních sporů se společností EC Kutná Hora, s.r.o.
Rada města u k l á d á
vedení města zahájit jednání k ukončení soudních sporů se společností EC Kutná Hora, s.r.o. s vyjednáním optimálních podmínek ve spolupráci s jednatelem společnosti KH TEBIS, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 31.07.21


Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 19. července 2021

Nahoru