19. července 2021

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 19.07.2021

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 613/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali:
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

 

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Soňa Žáčková 

 

             


   Nehlasovalo:

 

 

 

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: k ukončení soudních sporů se společností EC Kutná Hora, s.r.o. 6/01 - USNESENÍ č. 614/21
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

 

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Soňa Žáčková

 

             

 

   Nehlasovalo:

 

 

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2021 » 19. července 2021

Nahoru