18. října 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 18.10.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplněn mat. č. 1/03
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/04
VŘ na projekt expozice pro akci revitalizace Vlašského dvora - USNESENÍ č. 775/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/04
Komunikace Na Náměti ­ koordinace rekonstrukce se síťaři ­ RO OI č. 19 - USNESENÍ č. 776/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4/05
Financování rekonstrukce plaveckého bazénu pomocí EPC projektu - protinávrh
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla  


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4/05
Financování rekonstrukce plaveckého bazénu pomocí EPC projektu - o stažení mat.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4/05
Financování rekonstrukce plaveckého bazénu pomocí EPC projektu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/01
Volba přísedících okresního soudu - USNESENÍ Č. 777/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/03
Vyhodnocení nabídky ­ „Zavedení strategic. řízení MÚ Kutná Hora“ - USNESENÍ č. 778/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 779/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/02
Vyhodnocení VŘ č. SN 21/17 na pronájem bytu (ul. Puškinská 658) - USNESENÍ č. 780/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/03
Vyhodnocení VŘ č. SN 22/17 na pronájem bytu (ul. Masarykova 343, KH) - USNESENÍ č. 781/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/04
Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k.ú. KH (Česká pošta, s.p.) - USNESENÍ č. 782/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/05
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebyt.prostor-č.p.377, Palackého nám., KH - USNESENÍ č. 783/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/06
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebyt. prostor - Šultysova 154, KH - USNESENÍ č. 784/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/07
Uzavření nájemní smlouvy ­ Benešova 632, KH (pí Průchová) - USNESENÍ č. 785/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/08
Uzavření dodatku ke sml.o dílo na „Staveb.úpravy bytu č.5, Vocelova 613“ - USNESENÍ č. 786/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/09
K poptáv. řízení na VZMR „ Zateplení fasády - Sedlecká 652, KH“ - USNESENÍ č. 787/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/10
Rozpočtové opatření OSM č. 31/17 - USNESENÍ č. 788/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 789/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec (man.Holubovi) - USNESENÍ č. 790/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/52
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (man. Tichých) - USNESENÍ č. 791/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi) - USNESENÍ č. 792/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/54
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi) - USNESENÍ č. 793/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi) - nově hlasováno o USNESENÍ č. 792/17(záměr o prodeji)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

Bc. Martin Starý      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi) - USNESENÍ č. 827/17 (zrušení usnesení č. 792/17)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/55
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kaňk (ČR- UZSVM) - USNESENÍ č. 794/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/56
Uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlast. práva k podílu na pozemku - USNESENÍ č. 795/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/57
Geodetické zaměření oplocení pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Plesník) - USNESENÍ č. 796/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/58
Zřízení věcného břemene ­ GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 797/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/59
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 798/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/60
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 799/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/61
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 800/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 3/62
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Malín - USNESENÍ č. 801/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - USNESENÍ č. 802/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 46 - USNESENÍ č. 803/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/03
Dodatek č. 10 k SOD ­ oprava střechy Vlašského dvora - USNESENÍ č. 804/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 - USNESENÍ č. 805/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 48 - USNESENÍ č. 806/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 49 - 50 - USNESENÍ č. 807/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 5/01
Zápis komise pro městská sídliště - USNESENÍ č. 808/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/01
Zahájení PŘ na VZMR na PD - (DSP + DPS) „Fučíkova ulice“ - USNESENÍ č. 809/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/05
„Oprava střechy ­ Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora“ - USNESENÍ č. 810/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/06
Rozpočtové opatření OI č. 18 ­ chodníky Masarykova ul. - USNESENÍ č. 811/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/50
Informativní zpráva ­ Protokol ze soudního jednání - USNESENÍ č. 812/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/51
Realizace autobusových zastávek v centru města - USNESENÍ č. 813/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/52
Uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSET s.r.o. - USNESENÍ č. 814/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/53
Zápis z jednání DR společnosti MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 815/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/54
Nabídka služeb ­ provozování sběrného dvora - USNESENÍ č. 816/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/55
Komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 817/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/56
Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2018 - USNESENÍ č. 818/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/57
Informativní zpráva - Svoz a likvidace odpadů ve městě - USNESENÍ č. 819/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/58
Protipovodňová opatření v povodí Vrchlice (Poličany), podání žádosti o dotaci - USNESENÍ č. 820/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 6/59
Zahájení PŘ VZMR na služby s názvem: „Provozování veřejných WC“ - USNESENÍ č. 821/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 7/01
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 822/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 11/01
Rozpočtové opatření OŽP č. 4 - USNESENÍ č. 823/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 15/01
Zrušení Pravidel pronájmu nebyt. prostor SD a Ceníku nájmu - USNESENÍ č. 824/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 15/02
Rozpočtové opatření OCRM č. 02 - USNESENÍ č. 825/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 6/53
Výpověď sml. o zajištění likvidace KO a úklidu stanovišť - MVE PLUS - USNESENÍ č. 826/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 18. října 2017

Nahoru