18. listopadu 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.listopadu 2011

Usnesení č. 988/11 k výročním zprávám o činnosti škol za školní rok 2010/2011
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011:
a) příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166,
b) příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40.
c) příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387,
d) příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98,
e) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376,
a zprávu o činnosti MŠ za školní rok 2010/2011:
f) příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I
g) příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 18. listopadu 2011

Nahoru