18. května 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.května 2012

Usnesení č. 403/12 k potvrzení platnosti usnesení č. 309-313/12
Rada města p o t v r z u j e
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, pana Karla Koubského, člena Zastupitelstva města Kutná Hora, ve funkci člena a předsedy konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovn ího místa ředitele:
příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, Kutná Hora, U Školky 340, K.Hora
příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149,K.Hora
příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora,Jana Palacha 166, K.Hora
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora
příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora,Jana Palacha 166, K.Hora

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.05.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
,

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 18. května 2012

Nahoru