18. dubna 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 18.04.2018

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění mat. č 1/03, 3/18-20, 6/09 a návštěva M.Suchánka, jednatele spol. KH TEBIS
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Úprava odloženého materiálu: Smlouva na zabezpečení sociálních pohřbů - USNESENÍ č. 274/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Josef Kraus      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Změna zakladatelské listiny spol. Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 275/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

PhDr. Iva Pospíšilová      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Obsazení pracovní pozice ­ hala Klimeška - USNESENÍ č. 276/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 277/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/02
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Čížek) - USNESENÍ č. 278/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Karel Koubský st.      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/03
Vyhlášení VŘ č. SN 10/18 na pronájem bytu (ul. Opletalova č.p.178) - USNESENÍ č. 279/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/04
Vyhlášení VŘ č. SN 11/18 na pronájem bytu (ul. Vojtěšská č.p.19) - USNESENÍ č. 280/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ č. SN 08/18 na pronájem prostor k podnikání (Barborská 30) - USNESENÍ č. 281/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/06
Vyhlášení VŘ č. SN 09/18 na pronájem prostor k podnikání (Barborská 30) - USNESENÍ č. 282/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ a vyhlášení VŘ na pronájem bytu ( Kollárova 589) - USNESENÍ č. 283/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/08
Vyhodnocení VŘ č. SN 05/18 na pronájem bytu (ul. Kollárova 589) - USNESENÍ č. 284/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st. PhDr. Monika Válková    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/09
Uzavření NS na část pozemku v k.ú. KH (pí Lesáková Čechová) - USNESENÍ č. 285/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/10
Uzavření dodatku k NS (Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora) - USNESENÍ č. 286/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/11
Stanovení výše plateb - ubytovna v ul. Trebišovská č.p.609, Kutná Hora - USNESENÍ č. 287/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/12
Stanovení výše plateb - ubytovna v ul. Vítězná č.p.443, Kutná Hora - USNESENÍ č. 288/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/13
Zahájení poptávky na VZMR „Provozní údržba hřiště UMT 3G v ul. Jana Palacha“ - USNESENÍ č. 289/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/14
Výsledek poptávky na VZMR „ Stavební úpravy bytu č. 1, Masarykova 302“ - USNESENÍ č. 290/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/15
Výsledek poptávky na VZMR „ Dřevěná eurookna a dveře - II.etapa, Kaňk 243“ - USNESENÍ č. 291/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/16
Poptávkového řízení na VZMR „ Zateplení fasády č.p.652, ul. Sedlecká, KH“ - USNESENÍ č. 292/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/17
Rozpočtová opatření OSM č. 3-4/18 - USNESENÍ č. 293/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Josef Viktora  Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Monika Válková    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      

Proti:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/18
Výsledek poptávky na VZMR „Opravy ocelové konstrukce zastřešení ZS“ - USNESENÍ č. 294/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/19
Záměr pronájem části pozemků v k.ú. KH (TRANS s.r.o.) - USNESENÍ č. 295/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/20
Rozpočtové opatření OSM č. 6 - USNESENÍ č. 296/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/50
Prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi) - USNESENÍ č. 297/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/51
Vyhlášení VŘ na prodej budovy býv. ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín - USNESENÍ č. 298/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/52
Uzavření sml. o zřízení věcného břemene v k.ú. KH (ČEZ Distribuce, a.s.) - USNESENÍ č. 299/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/53
Zřízení věcného břemene-EC Kutná Hora s.r.o.- k.ú. Perštejnec - USNESENÍ č. 300/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5/01
Zápis komise pro městská sídliště - USNESENÍ č. 301/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace Vrchlice ­ podpis smlouvy o přeložce plynu - USNESENÍ č. 302/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtové opatření OI č. 06 - USNESENÍ č. 303/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/03
Rekonstrukce bývalé ZŠ J.A.Komenského v Kutné Hoře-projektový tým - USNESENÍ č. 304/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/04
Stanovisko Rady města k přijetí dotace na rekonstrukci Sankturinovského domu - USNESENÍ č. 305/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/05
Stanovisko Rady města k přijetí dotace na Vybudování infrastruktury na ZŠ - USNESENÍ č. 306/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/06
Zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Lorčák - USNESENÍ č. 307/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/07
Zpracování projektu na parkoviště vedle trafostanice Na sídlišti Šipší - USNESENÍ č. 308/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/08
Sportovní Hala Klimeška- schválení dodatku smlouvy - USNESENÍ č. 309/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/09
Sml. o umožnění realizovat stavbu parkoviště autobusů Sedlec - USNESENÍ č. 310/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/51
Návrh na uzavření smlouvy o dílo ­ Koncepce odpadového hospodářství města - USNESENÍ č. 311/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 7/01
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 312/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 10/01
Smlouva na úhradu prokazatelné ztráty z provozování linky Praha Háje-KH - USNESENÍ č. 313/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/50
Zápis č.02/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. - USNESENÍ č. 314/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 18. dubna 2018

Nahoru