17. února 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.února 2009

Usnesení č. 138/09 ke zrušení VŘ na rekonstrukci zádlažby HJM
Rada města s c h v a l u j e
zrušení výběrového řízení na dodavatele I.a II.etapy zádlažeb historického jádra města Kutná Hora z těchto důvodů:
- byla podána pouze jedna nabídka
- nabídnutá cena je neúměrně vysoká

Zodpovídá : V.Zimmermann,místostarosta      Termín : 18.02.09


Usnesení č. 139/09 k zahájení zadávacího řízení na staveb. práce zádlažby HJM
Rada města I. s c h v al u j e
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:
"I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora" následně po zrušení předchozího zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

II. s o u h l a s í
s pověřením Ing. J. Bárty zabezpečit průběh otevřeného řízení po administrativně-formální stránce včetně všech jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 17. února 2009

Nahoru