17. ledna 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17.ledna 2018

Usnesení č. 39/18 k výjimce z vyhlášky - STAN Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství organizaci STAN Kutná Hora pro akci "podpora Jiřího Drahoše ve 2. Kole prezidentských voleb", konané v Kutné Hoře, a to v termínu 25. 1. 2018.
   
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.01.18


Usnesení č. 40/18 k rozdělení grantů v oblasti KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle upravené důvodové zprávy

b) s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle upravené důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle upravené důvodové zprávy
  
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 41/18 k rozdělení grantů v oblasti SPORT
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle důvodové zprávy

b) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku
  
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 42/18 k rozdělení grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
  
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st.., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 17. ledna 2018

Nahoru