17. ledna 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 17.01.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění č. 4/01
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 4/01
Výjimka z vyhlášky č. 4/2014 ­ STAN Kutná Hora - USNESENÍ č. 39/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 4/05
Granty ­ kultura + CALENDARIUM CUTHNA ­ rozdělení finančních prostředků - protinávrh p. Krause
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová    


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří KuklaČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4/05
Granty ­ kultura + CALENDARIUM CUTHNA ­ rozdělení finančních prostředků - USNESENÍ č. 40/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4/06
Granty ­ sport ­ rozdělení finančních prostředků - USNESENÍ č. 41/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4/07
Granty ­ vzdělání a volný čas ­ rozdělení finančních prostředků - protinávrh p. Hadrovského
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4/07
Granty ­ vzdělání a volný čas ­ rozdělení finančních prostředků - USNESENÍ č. 42/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 17. ledna 2018

Nahoru