16. října 2019

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

 Rada města Kutná Hora, dne 16.10.2019

 
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření OI č. 07 - USNESENÍ č. 748/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/02
Revitalizace Vrchlice ­ podání žádosti o dotaci - USNESENÍ č. 749/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 

 

 Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6/50
Dozorčí rada společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. - USNESENÍ č. 750/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

 

 

 Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/52
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 10/19 - USNESENÍ č. 751/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6/53
Komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 752/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6/54
Rozpočtová příloha na r. 2019 spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. - USNESENÍ č. 753/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6/55
Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2020 - USNESENÍ č. 754/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: Různé
Oprava povrchu ulice Rudní - USNESENÍ č. 755/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba

 

 

 Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/01
Zápis z jednání komise pro informační technologie - USNESENÍ č. 756/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1/02
Návrh OZV regulace používání zábavní pyrotechniky
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina

RNDr. Robert Otruba

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1/03
Rozpočtové opatření KT č. 18 - USNESENÍ č. 757/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 

 

 Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1/04
Bezplatná zápůjčka Rytířského sálu a preghausu - USNESENÍ č. 758/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 

 

 Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1/05
Zápis z jednání komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 759/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 

 

 Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 1/06
Zápisy OV a jejich projednání v Radě města - USNESENÍ č. 760/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 

 

 Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 1/07
Prominutí dluhu - TJ Sparta Kutná Hora - USNESENÍ č. 761/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 1/08
Setkání hornických měst a obcí ČR - USNESENÍ č. 762/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 Soňa Žáčková

 


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora

 

 

 Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 2/01
Statut Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství - USNESENÍ č. 763/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 19
Číslo bodu: 2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 ­ Sparta Kutná Hora z.s. - USNESENÍ č. 764/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/01
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (CZPS), Dolní 186, KH - USNESENÍ č. 765/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/02
Uzavření nájemní smlouvy, nebytový prostor, Barborská 30, KH - USNESENÍ č. 766/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina

 

 

 Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/03
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (p. Buňka), Hav. nám. 552, KH - protinávrh p. Otruby
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 

 


   Proti:

 Soňa Žáčková

 

 

 


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Josef Viktora

 

 

 Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/03
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (p. Buňka), Hav. nám. 552, KH - protinávrh pí. Doušové - USNESENÍ č. 767/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Zdrželo se:

RNDr. Robert Otruba

 

 

 Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/04
Uzavření smlouvy na pronájem pozemku, p. Vyčítal - USNESENÍ č. 768/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/05
Zápis z bytové komise - USNESENÍ č. 769/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

 

 

 Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/50
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva) - USNESENÍ č. 770/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

 

 

 Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/51
Ukončení VŘ č. M2/19 (budova bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín) - USNESENÍ č. 771/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/10
Číslo tisku: Odl.
Záměr na pronájem nemovité věci, Potoční ul., KH - USNESENÍ č. 772/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa ŽáčkováČíslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 34-35 - USNESENÍ č. 773/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 Soňa Žáčková

 


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora

 

 

 Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 a uzavření VPS
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 


   Zdrželo se:

Bc. Štěpán Drtina

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 


   Nehlasovalo:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

 

 

 Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/03
Zápis komise sportovní - USNESENÍ č. 774/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 - USNESENÍ č. 775/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/05
Granty - malé projekty - kultura - USNESENÍ č. 776/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 a uzavření VPS
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

RNDr. Robert Otruba

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/07
Přijetí finančního daru ­ ZŠ Žižkov - USNESENÍ č. 777/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/08
Přijetí věcného daru ­ MŠ Pohádka - USNESENÍ č. 778/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7/01
Návrh PŘ na pořízení osobního vozidla - USNESENÍ č. 779/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7/02
Rozpočty příspěvkové organizace, Pečovatelská služby Kutná Hora - USNESENÍ č. 780/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 11/01
Rozpočtové opatření OŽP č. 1 - USNESENÍ č. 781/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

 Soňa Žáčková

 

 


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora

 

 

 Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 15/01
Zápis z jednání komise cestovního ruchu - USNESENÍ č. 782/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: V.
Různé - Smlouvy ke společnosti Služby Města Kutná Hora - USNESENÍ č. 783/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc,   CSc.

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

Zastoupení v ČR: BitEST Kutná Hora   - www.bitest.cz

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2019 » 16. října 2019

Nahoru