16. října 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.října 2007

Usnesení č. 917/07 ke změně jednatelů ve společnosti Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města I. o d v o l á v á
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. c) zákona o obcích a ustanovením § 125 odst. 1, písm. f) obchodního zákoníku pana Ing. Karla Malého, Praha 8 - Karlín z funkce jednatele spole čnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ke dni 31. 10. 2007

II. j m e n u j e
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. c) zákona o obcích a ustanovením § 125 odst. 1, písm. f) obchodního zákoníku pana Ing. Radka Chmelíka, Pavlov do funkce jednatele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s účinností od 1. 11. 2007

III. u k l á d á
a) Ing. Radku Chmelíkovi zajistit potřebné úkony související s provedením
zápisu změn do obchodního rejstříku ve společnosti Nemocnice Kutná Hora
s.r.o., IČ: 26206889.

b) společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., aby umožnila Ing.Radku Chmelíkovi
již v době od 16.10.2007 do 31.10.2007 přístup ke všem údajům společnosti
Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a do všech prostorů, které má tato společnost
v nájmu.
Zodpovídá: spol. Nemocnice K.Hora s.r.o. Termín: 16.10.2007
Zodpovídá : Ing. R. Chmelík, jednatel      Termín : 10.11.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 16. října 2007

Nahoru