16. prosince 2016

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 16.12.2016


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Program byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 4/01
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace - USNESENÍ č. 1080/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 5/01
Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky - USNESENÍ č. 1081/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 5/02
Zápis komise pro rozvoj města a investice - USNESENÍ č. 1082/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6/01
Sportovní hala Klimeška ­ dodatky ke sml. o dílo - USNESENÍ č. 1083/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/07
Záměr na pronájem pozemku pod garáží (p. Fidra) - USNESENÍ č. 1084/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 16. prosince 2016

Nahoru