16. listopadu 2016

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 16.11.2016


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění mat. č. 1/07 a 6/05
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Poskytování věcných darů - USNESENÍ č. 917/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
VPS ­ dotace pro Nadaci Kutná Hora ­ památka UNESCO - USNESENÍ č. 918/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Schválení servisní sml. pro VISO - USNESENÍ č. 919/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Schválení prováděcí sml. ­ produkty Microsoft - USNESENÍ č. 920/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/06
Zpráva k pověření komise rady města - USNESENÍ č. 921/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/07
Návrhy termínů rady města na rok 2017 - USNESENÍ č. 922/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/02
OZV ­ loterie /změna/ - o bodu a)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/02
OZV ­ loterie /změna/ - o bodu b)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/02
OZV ­ loterie /změna/ - USNESENÍ č. 923/16 o bodu a)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/01
Záměr na propachtování části pozemku v k.ú. Kutná Hora (zahrádka) - USNESENÍ č. 924/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/02
Záměr na propachtování části pozemků v k.ú. Kutná Hora (zahrádka) - USNESENÍ č. 925/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/03
Záměr na změnu pachtovní smlouvy na pozemek v k.ú. Sedlec (p. Novotný) - USNESENÍ č. 926/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/04
Vyhlášení VŘ na pronájem prostor sloužících podnikání ­ Šultysova 154 - USNESENÍ č. 927/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/05
Uzavření smlouvy o výpůjčce ­ nádvoří Vl. dvora (Průvodcovská služba) - USNESENÍ č. 928/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/06
Uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (p. Vágner) - USNESENÍ č. 929/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/07
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Klinotová) - USNESENÍ č. 930/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/08
Vyhodnocení VŘ č. SN 18/16 na pronájem bytu (Opletalova ul. č.p. 178) - USNESENÍ č. 931/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/09
Uzavření dodatku k NS na pozemek v k.ú. Kutná Hora (Růžičkovi) - USNESENÍ č. 932/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/10
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě ­ Jungmannovo nám č.p. 489, KH - USNESENÍ č. 933/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/11
Uzavření podnájemní smlouvy ­ Benešova ul. č.p. 632, KH (pí Průchová) - USNESENÍ č. 934/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/12
Umístění sídla ­ Potoční ul. č.p. 190, Kutná Hora (Autoklub v AČR) - USNESENÍ č. 935/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/13
Ukončení poptávky na VZMR „Rekonstrukce bytu č. 1, Masarykova 302) - USNESENÍ č. 936/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/14
Uzavření dodatku ke smloubvě o dílo ­ „rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388“ - USNESENÍ č. 937/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/15
Rozpočtová opatření OSM č. 22-28/16 - USNESENÍ č. 938/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/16
Zrušení usnesení, plnění termínů usnesení RM - USNESENÍ č. 939/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/50
Záměr na změnu přílohy nájemní smlouvy (Městské lesy a rybníky) - USNESENÍ č. 940/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/51
Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (p. Janata) - USNESENÍ č. 941/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/52
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Petrák) - USNESENÍ č. 942/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/01
Granty ­ malé projekty ­ kulturní oblast - USNESENÍ č. 943/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/02
Záštita nad Mezinárodním hudebním festivalem Praha - USNESENÍ č. 944/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/03
Záštita nad vánočním koncertem „Nad horama vyšla hvězda“ - USNESENÍ č. 945/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/04
Inf. zpráva k projektu „vybudování infrastruktury pro výuku a ZŠ“ - USNESENÍ č. 946/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/05
Zápis sportovní komise - USNESENÍ č. 947/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 - USNESENÍ č. 948/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/07
Výroční zprávy o činnosti ZŠ za šk. rok 2015/16 - USNESENÍ č. 949/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/08
Souhlas s partnerskou smlouvou ­ GFJ - USNESENÍ č. 950/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/09
Podáním žádosti TJ Sparta KH o dotaci - rekonstrukce plaveckého bazénu - USNESENÍ č. 951/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 5/01
Výběr nejvhodnější nabídky VZ ­ výběr dodavatele dodávek elektřiny - USNESENÍ č. 952/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 5/02
Inf. zpráva o poskytování zápůjček z FRB a vyhlášení VŘ na rok 2017 - USNESENÍ č. 953/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 7/01
Sml. o výpůjčce autobusu pro vítěze VŘ - nízkoprahové zařízení pro děti - USNESENÍ č. 954/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 7/02
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 955/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/01
Zadání realizace „Revitalizace hřbitova KH ­ zpevněné plochy etapa 1“ - USNESENÍ č. 956/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/02
Navýšení prací akce „Novostavba sportovní haly Klimeška, Kutná Hora“ - USNESENÍ č. 957/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/03
Rozpočtové opatření OI č. 55 - 56 - USNESENÍ č. 958/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/04
Rekonstrukce vnitřních prostor administrativní budovy bývalé cihelny - USNESENÍ č. 959/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/05
Zapsání školy J.A. Komenského jako kulturní památka - USNESENÍ č. 960/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/50
Uzavření Smlouvy o výpůjčce s ŘSD - USNESENÍ č. 961/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/51
Zápis č. 7/16 z jednání Dozorčí rady společnosti TS ze dne 26.10.2016 - USNESENÍ č. 962/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 7/03
Žádost o dotaci ­ „Podpora procesu plánování soc. služeb ve městě“ - USNESENÍ č. 963/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 7/05
Uzavření sml. o dílo ­ tisk a grafická úprava dokumentu - USNESENÍ č. 964/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 7/06
Rozpočtové opatření OSZ č. 12 - USNESENÍ č. 965/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 7/07
Projektový záměr ­ „Sociální bydlení Pospolitě v Kutné Hoře“ - USNESENÍ č. 966/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 11/01
Rozpočtové opatření OŽP č. 4 - USNESENÍ č. 967/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 15/01
Zápis komise cestovního ruchu - USNESENÍ č. 968/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 1/08
Služba "Taxík Maxík" - USNESENÍ č. 969/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 2/01
Projednání rozpočtu města na rok 2017- USNESENÍ č. 970/16
Členové Rady města hlasovali následovně:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.
   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 16. listopadu 2016

Nahoru