16. listopadu 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.listopadu 2007

Usnesení č.1046/07 k nákupu lampy do CT přístroje
Rada města I. u k l á d á
společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. převést na účet Města Kutná Hora nevyčerpanou částku 703.307,-- Kč, která byla poskytnuta společnosti Městem Kutná Hora jako investiční příspěvek na rekonstrukci bývalé vrátnice na ubytovnu.

Zodpovídá: Ing. Radek Chmelík Termín: 20. 11. 2007

II. s c h v a l u j e
předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 98/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu výměny rentgenové lampy do CT přístroje ve výši 1.834.560,- Kč, a to na úkor rozpočtových položek CT splátky 4x (826.970 ,- Kč), oprava kanalizace nemocnice (200.000,-Kč), FO neprivatizované byty (300.000,-Kč), byty neprivatizované vyúčtování (300.000,- Kč), nebyty vyúčtování (57.590,-Kč) a byty vyúčtování (150.000,- Kč) - viz bod č1 důvodové zprávy.

III. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem rozpočtového opatření OSM č. 99/07, kterým se zřizuje nová příjmová položka vratka investičního příspěvku "stará vrátnice" ve výši 703.300,- Kč a s následným navýšením výdajových položek byty opravy (2 03.300,- Kč), nebyty služby revize (150.000,- Kč), nebyty opravy (150.000,- Kč) a společné prostory opravy (200.000,- Kč) - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

Zodpovídá: Ing. Martin Suchánek Termín: 11.12.2007

IV. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva Města Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č.1047/07 k novému návhu rozpočtu na rok 2008
Rada města I. r u š í
usnesení č. ze dne 13.11.2007

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 16. listopadu 2007

Nahoru