16. ledna 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.ledna 2013

Usnesení č. 33/13 ke grantům 2013 - návrh na rozdělení prostředků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu pro rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. O. Seifert, PhDr. D. Hurtová
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 29.01.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 16. ledna 2013

Nahoru