16. května 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 16.05.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - (stažení mat. č. 6/52 a doplnění mat. č.3/03, 4/06 a 9/01)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/02
Pronájem královské audienční síně ­ Česká konference - USNESENÍ č. 353/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/03
Zápis komise pro bezpečnost - USNESENÍ č. 354/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/04
Pronájem/zápůjčka Rytířského sálu ­ Lepší místo ve škole - USNESENÍ č. 355/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/05
Navýšení počtu zaměstnanců - USNESENÍ č. 356/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/01
Sml. o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2018 - USNESENÍ č. 357/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/01
Uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Sankturinovského domu (GFJ) - USNESENÍ č. 358/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková    


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/02
Výsledek poptáv. řízení na VZMR „Provozní údržba hřiště v ul. J.Palacha) - USNESENÍ č. 359/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/03
Vyhlášení VŘ na pronájem bytu Benešova 634 - USNESENÍ č. 360/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/50
Uzavření dodatku ke kupní sml. na prodej pozemku v k.ú. Černíny (p. Odehnal) - USNESENÍ č. 361/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/51
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška) - USNESENÍ č. 362/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/52
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 363/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/53
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 364/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - USNESENÍ č. 365/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/02
VPS o poskytnutí neinv. dotace ­ Dožínky-vinobraní + RO OPPŠK č. 11 - USNESENÍ č. 366/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/03
Změna do rejstříku škol ­ ZŠ Jana Palacha - USNESENÍ č. 367/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/04
Vyhodnocení PŘ ­ střecha a fasáda č.p. 165 Šultysova - USNESENÍ č. 368/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/05
Zápis kulturní komise - USNESENÍ č. 369/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 5/01
Zápis pracovní skupiny KD Lorec - USNESENÍ č. 370/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření OI č. 8 - USNESENÍ č. 371/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6/50
Darovací smlouva ­ veřejné osvětlení v ulici K Jakubu (Ing. M. Strnad) - USNESENÍ č. 372/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6/51
Zápis č.03/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. - USNESENÍ č. 373/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.      


   Nehlasovalo:

RNDr. Ivo Šanc      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 7/01
Přehled hospodaření Pečovatelské služby KH - USNESENÍ č. 374/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 7/02
Inf. zpráva o koordinaci kapacity soc. služby - USNESENÍ č. 375/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 7/03
VPS o poskytnut dotace na rok 2018 ­ Protialkoholní záchytná stanice Kolín - USNESENÍ č. 376/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 7/04
Úprava rozpočtu Pečovatelské služby - USNESENÍ č. 377/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 9/01
Zapojení se do projektu "Bezpečné město KH" - USNESENÍ č. 378/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková    


   Nehlasovalo:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 15/01
Úprava ceníku služeb IC a návrh dohody o zapůjčení prodejních stánků - USNESENÍ č. 379/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová RNDr. Ivo Šanc PhDr. Monika Válková  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 16. května 2018

Nahoru