16. března 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.března 2005

Usnesení č. 217/05 k projektu čištění vody z bazénů
Rada města s o u h l a s í
se zpracováním projektové dokumentace k čištění vod z krytého bazénu a bazénů venkovních v Kutné Hoře. Projekt zpracuje firma G-servis Praha, spol. s r.o. za cenu 50.000,-- Kč bez DPH a bude financován z prostředků ORJ 2490 - investice
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 218/05 k informativní zprávě k projektu parku pod Vlašským dvorem
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zadáním projektových prací pro obnovu parku pod Vlašským dvorem.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 08.04.05


Usnesení č. 219/05 k VŘ na funkci ředitele spol. Technické služby
Rada města r u š í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
usnesení č. 42/05 bod II. ze dne 12. ledna 2005.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 18.03.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 16. března 2005

Nahoru