15. září 2020

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 15.09.2020


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - USNESENÍ č. 656/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Uzavření dodatku ke smlouvě se spol. ZRUP Příbram - USNESENÍ č. 657/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro: 

Mgr.,Bc. Silvia Doušová Mgr. Štěpán Drtina  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
RNDr. Robert Otruba Mgr.,Bc. Vít Šnajdr Ing. Josef Viktora

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2020 » 15. září 2020

Nahoru