15. prosince 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 15.prosince 2009

Usnesení č.1101/09 k uzavření podnájemní smlouvy - kino
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí v nemovitosti č.p. 403 Havířská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora (nájemce), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Městským Tylovým divadlem v Kutné Hoře (podnájemce) na d obu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 15. prosince 2009

Nahoru