15. listopadu 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 15.11.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění č.1/06, 3/9-10 a 4/11, odl. mat. 6/01-02
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  



Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - návrh Ing. Pilce k mat. č.1/06 (o nepřítomnosti p. Drahokoupila a právníka spol.)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Proti:

Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      



Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/06
Odvolání jednatele a členů DR spol. KH TEBIS - protinávrh mst. Viktory o odložení
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus      


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý Ing. Jiří Kukla    



Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/06
Ke změně vedení spol. KH TEBIS s.r.o. - USNESENÍ č.871/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/01
Vyhodnocení veř. zakázky a stanovení komise pro vyhodnocení další VZ - USNESENÍ č. 872/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  



Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/02
Návrh termínů RM pro rok 2018 - USNESENÍ č. 873/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  



Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/03
Zápis komise pro rozvoj IT - USNESENÍ č. 874/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  



Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/04
Inf. zpráva o poskytování materiálů členům ZM - USNESENÍ č. 875/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  



Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/05
Ke změnám v redakční radě KHL - USNESENÍ č. 876/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    


   Zdrželo se:

Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/01
Záměr na využití sportoviště - Sportovní areál Olympia, Střelecká ul. KH - USNESENÍ č. 877/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/02
Vyhodnocení VŘ č. SN 23/17 na pronájem bytu (Nerudova, 456, KH) - USNESENÍ č. 878/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/03
Vyhodnocení VŘ, vyhlášení VŘ č. SN 30/17 na pronájem bytu (Barborská 34) - USNESENÍ č. 879/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/04
Výpověď z nájmu bytu ­ Václavské nám. č.p. 183, KH (p. Culek) - USNESENÍ č. 880/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/05
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu (Benešova ul.č.p. 635, KH) - USNESENÍ č. 881/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/06
Umístění sídla ­ U Školky č.p. 340, Kutná Hora (SRPD při MŠ Pohádka) - USNESENÍ č. 882/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/07
Vyřazení položek z účtu 042 ­ nedokončené investice OSM - USNESENÍ č. 883/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/08
Rozpočtová opaření OSM č. 34-36/17 - USNESENÍ č. 884/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/09
Umístění sídla spolku Kutnohorský fotoklub na adrese Zachova ul. č.p. 368 - USNESENÍ č. 885/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/10
Zahájení poptáv.řízení na VZMR - „Zajištění úklidových a domovnických prací" - USNESENÍ č. 886/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/50
Záměr na změnu přílohy nájemní smlouvy (Městské lesy a rybníky KH) - USNESENÍ č. 887/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/51
Vyhodnocení VŘ č. M 1/17 na prodej pozemků v k.ú. Vilémovice u Č. Janovic - USNESENÍ č. 888/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/52
Odkup pozemků v k.ú. Sedlec a k.ú. Kutná Hora (Státní statek Čáslav) - USNESENÍ č. 889/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/53
Informativní zpráva k pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land) - USNESENÍ č. 890/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Jiří Kukla      



Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene ­Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- k.ú. KH - USNESENÍ č. 891/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/01
Informace o podnětu ­ autobusová zastávka v České ulici - USNESENÍ č. 892/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/02
Zápis komise památkové péče - USNESENÍ č. 893/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/03
Příspěvek z FRM na rok 2017 ­ reklamní zařízení ­ Alena Liberská - USNESENÍ č. 894/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/04
Udělení výjimky z vyhlášky o zákazu požívání alkoholu (Cukrářské slavnosti) - USNESENÍ č. 895/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Martin Hlavatý      



Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 52 a darovací smlouva - USNESENÍ č. 896/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/06
Zápis komise kulturní - USNESENÍ č. 897/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/07
Výroční zprávy ZŠ za školní rok 2016/2017 - USNESENÍ č. 898/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Bc. Martin Starý      



Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/08
Přijetí finančního daru od Philip Morris ČR a.s. - USNESENÍ č. 899/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/09
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 53 - USNESENÍ č. 900/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/10
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 54 - USNESENÍ č. 901/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/11
Dodatečné zařazení žádosti o finanční podporu projektu Operní týden 2017 - USNESENÍ č. 902/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 5/01
Inf. zpráva o poskytování zápůjček z FRB, vyhlášení VŘ na rok 2018 - USNESENÍ č. 903/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/50
Pojmenování nové ulice - USNESENÍ č. 904/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/51
Zápis č. 6/17 z jednání dozorčí rady TS ze dne 30. 10. 2017 - USNESENÍ č. 905/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/52
Zajištění odstavné plochy pro odtažená vozidla na území města Kutná Hora - USNESENÍ č. 906/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/53
Dodatek č.60 ke smlouvě s TS - USNESENÍ č. 907/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      



Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/54
Rozpočtové opatření INV-TO č.18/17 -19/17 - USNESENÍ č. 908/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý      



Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/55
Údržba parku pod Vlašským dvorem pro rok 2018 - USNESENÍ č. 909/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/56
Nové parkovací plochy v centru města - USNESENÍ č. 910/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/57
Uzavření smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE a.s. - USNESENÍ č. 911/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/58
Komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 912/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora



Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/59
Zápis č. 7/17 z jednání Dozorčí rady KH Tebis ze dne 30. 10. 2017 - USNESENÍ č. 913/17 bod I.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/59
Zápis č. 7/17 z jednání Dozorčí rady KH Tebis ze dne 30. 10. 2017 bod II. (protinávrh starosty)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Proti:

 Josef Kraus      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/59
Zápis č. 7/17 z jednání Dozorčí rady KH Tebis ze dne 30. 10. 2017 bod II. (protinávrh Dr. Pospíšilové)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý


   Proti:

 Josef Kraus      


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/59
Zápis č. 7/17 z jednání Dozorčí rady KH Tebis ze dne 30. 10. 2017 bod II. (původní návrh)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Josef Viktora  


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský      


   Zdrželo se:

 Martin Hlavatý PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/59
Zápis č. 7/17 z jednání Dozorčí rady KH Tebis ze dne 30. 10. 2017 - USNESENÍ č. 913/17 bod III.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      



Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 7/01
Dodatek č. 2 k VPS o dotaci na poskytování soc. služeb (Pečovatelská služba) - USNESENÍ č. 914/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  



Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 7/02
Přehled hospodaření PO Pečovatelská služba - USNESENÍ č. 915/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      



Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 9/01
Rozpočtové opatření POL č. 5 - USNESENÍ č. 916/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  



Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 6/03
Sportovní hala Klimeška - VŘ na nákup sportovního zařízení haly - USNESENÍ č. 917/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Martin Hlavatý  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 15. listopadu 2017

Nahoru