15. června 2020

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, dne 15.06.2020


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.
Program - USNESENÍ č. 421/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

     Číslo hlasování: 2
Číslo bodu:
Revokace usnesení č. 388/20  - USNESENÍ č. 422/20
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

 

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2020 » 15. června 2020

Nahoru