15. června 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 15.června 2020

Usnesení č. 421/20 k programu jednání mimořádné Rady 15.6.2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 15. 6. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance, CSc. a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 422/20 k revokaci usnesení č. 388/20
Rada města r u š í
své usnesení č. 388/20 ze dne 10. 6. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.06.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 15. června 2020

Nahoru