15. března 2017

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 15.03.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu

Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Josef Viktora

Ing. Tomáš Pilc

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Prodloužení termínu usnesení
- USNESENÍ č. 204/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Josef Viktora

Ing. Tomáš Pilc

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý

   
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 6/01
Přestavba ZŠ Komenského na knihovnu
- USNESENÍ č. 205/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

 Pro:

 Zdeněk Hadrovský

Ing. Jiří Kukla

Ing. Zuzana Moravčíková

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý

Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus

 Ing. Tomáš Pilc

 Radim Fedorovič


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6/02 revitalizace Vl. dvora – VŘ na zhotovení DPS
– ODLOŽENO

Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič

 Ing. Tomáš Pilc

 Josef Kraus

Bc. Martin Starý

 Zdrželo se:

Ing. Zuzana Moravčíková

PhDr. Iva Pospíšilová

 Ing. Josef Viktora

 Zdeněk Hadrovský

Ing. Jiří Kukla

 

 

 

 

Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 10/01
Zajištění náhradní autobus. dopravy mezi Malínem a KH
- USNESENÍ č. 206/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Josef Viktora

Ing. Tomáš Pilc

PhDr. Iva Pospíšilová

Bc. Martin Starý

  

Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: Různé
Proplacení biomonitoringu na území Malína
- USNESENÍ č. 207/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 9
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič

 Zdeněk Hadrovský

 Josef Kraus

Ing. Jiří Kukla

Ing. Josef Viktora

Ing. Tomáš Pilc

 

 

 Proti:

Bc. Martin Starý

 

 

 

 Zdrželo se:

Ing. Zuzana Moravčíková

PhDr. Iva Pospíšilová

 

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 15. března 2017

Nahoru