13. ledna 2016

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Mimořádná Rada města Kutná Hora, konaná dne 13.01.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3/01
Změna dohody o přistoupení k dluhu (pí Vrbická) - USNESENÍ č. 19/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/50
Memorandum O vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce “III/3377, opěrná zeď“ a majetkoprávní vyrovnání při sloučení PO Střč. kraje - USNESENÍ č. 20/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4/01
Příspěvkový program (granty) ­ kultura - hlasování o protinávrhu - Calendarium Cuthna
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Bc. Martin Starý    


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4/01
Příspěvkový program (granty) ­ kultura - USNESENÍ č. 21/16 - Calendarium Cuthna
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4/01
Příspěvkový program (granty) ­ kultura - USNESENÍ č. 21/16 - střední a velké granty
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4/02
Příspěvkový program (granty) ­ vzdělávání a volný čas - USNESENÍ č. 22/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4/03
Příspěvkový program (granty) ­ sport - USNESENÍ č. 23/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4/04
GFJ - provozní úpravy, optimalizace provozu, koncepce - USNESENÍ č. 24/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7/01
Příspěvkový program (granty) ­ sociální oblast - USNESENÍ č. 25/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 13. ledna 2016

Nahoru