13. ledna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.ledna 2016

Usnesení č. 19/16 k uzavření dohody o přistoupení k dluhu (pí Vrbická)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s uzavřením Dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o jeho zaplacení na částku 39.044,00 Kč dle žádosti paní Jany Vrbické, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 26.01.16


Usnesení č. 20/16 k uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření předloženého Memoranda "O vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce "III/3377 - Kutná Hora, opěrná zeď" a majetkoprávní vyrovnání při sloučení příspěvkových organizací Středočeského kraje" mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 26.01.16


Usnesení č. 21/16 k příspěvkovému programu (granty) - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle důvodové zprávy

b) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle upravené důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle upravené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.01.16


Usnesení č. 22/16 k příspěvkovému programu (granty)- VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.01.16


Usnesení č. 23/16 k příspěvkovému programu (granty)- SPORT
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s pozměňujícím rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle důvodové zprávy

b) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.01.16


Usnesení č. 24/16 k provozním úpravám, optimalizaci provozu, koncepci GFJ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s novou koncepcí Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory a strategií jejího fungování, a to zejména s přemístěním galerie do Sankturinovského domu v roce 2017 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 25/16 k příspěvkovému programu (granty)- SOCIÁLNÍ OBLAST
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlsit
a) s pozměňujícím rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SOCIÁLNÍ dle důvodové zprávy

b) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 26.01.16Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 13. ledna 2016

Nahoru