13. června 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 13.06.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplněný mat. č. 1/02
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  


   Proti:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Hlasování o přítomnosti p. Fedoroviče k projednávanému mat. č. 1/02
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Zakoupení dlouhodobého movitého majetku - USNESENÍ č. 424/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2/01
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2017 - USNESENÍ č. 425/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 426/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/02
Vyhodnocení VŘ č. SN 11/18 na pronájem startovacího bytu (Vojtěšská 19) - USNESENÍ č. 427/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/03
Záměr na pronájem nebytových prostor ­ č.p. 194, ul. Pobřežní, Kutná Hora - USNESENÍ č. 428/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/04
Uzavření smlouvy o výpůjčce ­ Nádražní ul. č.p.211. K.Hora (GFJ) - USNESENÍ č. 429/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/05
Uzavření smluv o výpůjčce ­ nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka) - USNESENÍ č. 430/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/06
Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Berkyová) - USNESENÍ č. 431/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/07
Uzavření dohody o splácení dluhu (pí Davidová) - USNESENÍ č. 432/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/08
Umístění sídla ­ spol. AUTODOPRAVA Krupička s.r.o. - USNESENÍ č. 433/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/10
Výsledek poptáv. řízení na VZMR „Výměna velkých vápen UT36 J.Palacha“ - USNESENÍ č. 434/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/11
Rozpočtová opatření OSM č. 10/18 - USNESENÍ č. 435/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/50
Zřízení věcného břemene - vedení VO v Malíně (KSÚS SK) - USNESENÍ č. 436/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/51
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 437/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/52
Zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. ­ k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 438/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 13, 14 - USNESENÍ č. 439/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/02
Účetní uzávěrka PO za rok 2017 - USNESENÍ č. 440/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/03
Vyhodnocení VŘ ­ opěrná zeď u sv. Barbory - USNESENÍ č. 441/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/04
Zápis školské komise - USNESENÍ č. 442/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - USNESENÍ č. 443/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - USNESENÍ č. 444/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková    


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6/01
Úvozová cesta sídliště Kaňk - USNESENÍ č. 445/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6/02
Hodnocení postupných kroků návrhu projektu expozic pro Vlašský dvůr - USNESENÍ č. 446/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6/50
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 8/18 - USNESENÍ č. 447/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6/51
Návrh na uzavření sml. o spolupráci ve sběru textilu ­ Dimatex CS, spol. s r.o. - USNESENÍ č. 448/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/52
Zápis Komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 449/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/53
Zápis č.04/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. - USNESENÍ č. 450/18 bod II.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/53
Zápis č.04/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. - bod III.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Proti:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková    


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/53
Zápis č.04/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. - USNESENÍ č. 450/18 bod IV.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/56
Zakladatelská listina spol. KH TEBIS - USNESENÍ č. 451/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/54
Uzavření SoD ­ Pohledová zeď na hřbitově Všech Svatých v České ulici - USNESENÍ č. 452/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/55
Rozpočtové opatření INV-TO č. 9/18 - USNESENÍ č. 453/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 7/01
Schvalování účetní závěrky za rok 2017 zřízené PO Pečovatelské služby KH - USNESENÍ č. 454/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7/02
Rozpočtové opatření OSZ č.4 - USNESENÍ č. 455/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7/03
Rozpočtové opatření OSZ č.5 - USNESENÍ č. 456/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7/04
Informativní zpráva o auditu kvality v zařízení Klubus - USNESENÍ č. 457/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 13. června 2018

Nahoru