12. srpna 2022

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, dne 12.08.2022

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1/2
Schválení programu - USNESENÍ č. 692/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

Ing. Jiří Kukla

 

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

         Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/1
Postup při umísťování dětí ukrajinských uprchlíků do ZŠ - USNESENÍ č. 693/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

Ing. Jiří Kukla

 

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

         Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 5/1
Změna v dokumentaci chodník Karlov směr ČKD- USNESENÍ č. 694/22
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Mgr. Štěpán Drtina

Ing. Jiří Kukla

 

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Josef Viktora

 Soňa Žáčková

         
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2022 » 12. srpna 2022

Nahoru