12. prosince 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 13.12.2017

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - dodatečné mat. č. 1/03-04, 7/02 a 15/01
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Odstoupení člena z DR spol. Průvodcovská služba - USNESENÍ č. 968/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Oznámení o výběru ve VZ „Dodávka systému pro řízení dotací, grantů aj.“ - USNESENÍ č. 969/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Pověření jednatelky PSKH provedením restrukturalizace společnosti - USNESENÍ č. 970/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Prodloužení zajištění dopravy Malín ­ KH - Malín - USNESENÍ č. 971/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/01
Zápis z jednání bytové komise - USNESENÍ č. 972/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/02
Záměr na výpůjčku pozemků v k.ú. Kutná Hora (KSÚS SK) - USNESENÍ č. 973/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/03
Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Kutná Hora (KSÚS SK) - USNESENÍ č. 974/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/04
Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ­ Zachova 368 (PSKH) - USNESENÍ č. 975/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/05
Záměr na změnu nájemní smlouvy ­ Kollárova ul. č.p.590, Kutná Hora - USNESENÍ č. 976/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/06
Pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pospíšilová) - USNESENÍ č. 977/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Mincířská 107, Kutná Hora) - protinávrh Dr. Pospíšilové
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st. PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/07
Vyhodnocení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Mincířská 107, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 978/17dle ceny
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/08
Vyhodnocení VŘ č. SN 27/17 na pronájem bytu (Puškinská 651, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 979/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/09
Vyhodnocení VŘ č. SN 28/17 na pronájem bytu (Puškinská 697, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 980/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/10
Prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi) - USNESENÍ č. 981/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/11
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) - USNESENÍ č. 982/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/12
Zahájení PŘ na VZMR „Stavební úpravy bytu č. 1, Jungmannovo nám. 437, KH“ - USNESENÍ č. 983/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/13
Zahájení poptáv. řízení na VZMR „Stavební úpravy bytu č. 12, Vojtěšská 31“ - USNESENÍ č. 984/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/14
PŘ na VZMR „Zajištění úklid. a domovnic. prací ve vybraných objektech Města“ - USNESENÍ č. 985/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/15
Rozpočtová skladba OSM č. 38-41/17 - USNESENÍ č. 986/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 987/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Mejtřík) - USNESENÍ č. 988/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/52
Prodej části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi) - USNESENÍ č. 989/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Lučivňákovi) - USNESENÍ č. 990/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/54
Záměr na převod pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/54
Záměr na převod pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.) - hlasováno pro darování - USNESENÍ č. 991/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/55
Prodej domu č.p. 71 v Kutné Hoře (spol. Ambition s.r.o) - USNESENÍ č. 992/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/56
Prodej budovy bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemku v k.ú. Malín (spol. Ambition) - USNESENÍ č. 993/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/57
Vyhodnocení VŘ č. M 2/17 na prodej Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 994/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/58
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (Městské lesy a rybníky KH, spol. s r.o.) - USNESENÍ č. 995/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/59
Směna les. pozemků (Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA) - USNESENÍ č. 996/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/01
Nejúspěšnější sportovec roku 2017 - USNESENÍ č. 997/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/02
VŘ o poskytování příspěvků z FRM ­ reklamní a doprovodné zařízení - USNESENÍ č. 998/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/03
Uzavření dohody na vedení kroniky města - USNESENÍ č. 999/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/04
Jmenování konzultantky zápisů kroniky města - USNESENÍ č. 1000/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/05
Jmenování členů redakční rady Kutnohorských listů - USNESENÍ č. 1001/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4/06
Souhlas s přijetím daru školní jídelny Kutná Hora - USNESENÍ č. 1002/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4/07
Nenárokové složky platů ředitelů a škol. zařízení - USNESENÍ č. 1003/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 5/01
Zápis komise pro rozvoj města a investice - USNESENÍ č. 1004/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 5/02
Zápis komise pro městská sídliště - USNESENÍ č. 1005/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/01
Návrh na vyřazení položek z účtu 042 ­ Nedokončené investice - USNESENÍ č. 1006/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/02
Komunikace ulice Na Náměti, Kutná Hora ­ úhrada nákladů - USNESENÍ č. 1007/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/03
Sportovní hala Klimeška I. etapa ­ dodatek SoD č. 4 - USNESENÍ č. 1008/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/04
Sportovní hala Klimeška II. etapa ­ dodatek SoD č. 1 - USNESENÍ č. 1009/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/50
Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti MVE PLUS s.r.o. - USNESENÍ č. 1010/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/51
Zápis č. 82/17 z jednání dozorčí rady Městské lesy a rybníky - USNESENÍ č. 1011/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová      


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6/52
Rozpočtové opatření INV-TO č. 22/17 - 23/17 - USNESENÍ č. 1012/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 6/53
Uzavření Dodatku ke sml. o zajištění odběru elektrozařízení ­ Elektrowin - USNESENÍ č. 1013/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 6/54
Výsledek monitoringu holubů - USNESENÍ č. 1014/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 6/55
Uzavření Dodatku č. 1 sml. ­ Obnova stepních společenstev a sadů na Kaňku - USNESENÍ č. 1015/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 6/56
Inf. zpráva vlastnictví a ekonom. vztahů kogeneračních jednotek - USNESENÍ č. 1016/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 6/57
Veřejné osvětlení ­ žádost o dotaci z programu EFEKT - USNESENÍ č. 1017/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 6/58
Zápis Dozorčí rady společnosti KH Tebis - USNESENÍ č. 1018/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 7/01
Návrh odměny ředitelce PO Pečovatelská služba - USNESENÍ č. 1019/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 7/02
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu PO Pečovatel. služba - USNESENÍ č. 1020/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 9/01
Prodej pěti kusů pistolí ČZ - USNESENÍ č. 1021/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 11/01
Rozpočtové opatření OŽP č. 5 - USNESENÍ č. 1022/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: 15/01
Zápis DR PSKH - USNESENÍ č. 1023/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace Vl. dvora ­ prodloužení smluv o provedení činnosti - USNESENÍ č. 1024/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Josef Kraus      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 12. prosince 2017

Nahoru