12. dubna 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.dubna 2021

Usnesení č. 247/21 k programu jednání Rady města 12. 4. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 12. 4. 2021 a ověřovatele zápisu pana RNDr. Roberta Otrubu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 248/21 k podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání "Sociální oblast" ze strany příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, sídlem Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora, IČO 61926973.

Zodpovídá : Ing. J. Kuklová                                             Termín : 30.04.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 12. dubna 2021

Nahoru