12. dubna 2021

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná mimořádně dne 12. 4. 2021


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II. 
Schválení programu 
USNESENÍ č. 248
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Soňa Žáčková

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc

Ing. Josef Viktora

 


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 7/01 
Žádost o dotaci z Humanitárního fondu (pořízení automobilu) 
- USNESENÍ č. 248
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Soňa Žáčková

Mgr.,Bc. Vít Šnajdr

Ing. Jiří Kukla

RNDr. Robert Otruba

RNDr. Ivo Šanc

Ing. Josef Viktora

 
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2021 » 12. dubna 2021

Nahoru