12. července 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná mimořádně dne 12.07.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu -
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace NKP VL. dvůr ­ pokračování projektu - USNESENÍ č. 535/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3/01
Rozpočtová opatření č. 17-18 - USNESENÍ č. 536/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 12. července 2017

Nahoru