12. července 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 12.července 2017

Usnesení č. 535/17 k realizaci projektu - "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře"
Rada města
v souladu s usnesením ZM č. 22/17 ze dne 31. ledna 2017 o přijetí dotace na projekt "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - projekt č.117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339 

I. s c h v a l u j e
pokračování ve všech již započatých pracích a úkonech podle plánu a jeho aktualizací schválených Řídícím výborem projektu, i ve všech dalších souvisejících plánovaných aktivitách vedoucích ke zdárné a včasné realizaci projektu "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře"

II. u k l á d á
odboru investic pokračovat v realizaci projektuZodpovídá : Ing. J.Janál    &nbsp Termín : 12.07.17


Usnesení č. 536/17 k rozpočtovým opatřením OSM č. 17 - 18/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 17/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka klimatizace v budově Radnická 178 o částku 49.445,-- Kč, a to na úkor výdajové položky hala BIOS - el. energie.

b) předložený návrh OSM č. 18/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS - rekonstrukce o částku 100.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 12.09.17Bc. Martin Starý, v. r. , starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r. , místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r. , místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 12. července 2017

Nahoru