12. března 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.března 2010

Usnesení č. 214/10 ke změně usnesení č. 196/10
Rada města I. r u š í
bod II. usnesení č. 196/10 ze dne 9.3.2010

II. s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti LT Czech s.r.o., IČ: 27218627 na adrese Benešova 635, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 215/10 k odprodeji vozu pečovatelské služby
Rada města s o u h l a s í
s prodejem havarovaného služebního auta RENAULT KANGOO, SPZ 5S8 2459, za zbytkovou hodnotu 32.700,00 Kč společnosti AUTO Petr Šimánek, Štěpánovice čp.8.
Zodpovídá : Ing. M.Štorková, řed. PS      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 216/10 k pozvání z partnerského města na Ukrajině
Rada města s o u h l a s í
s účastí města Kutná Hora na mezinárodním veletrhu turismu v partnerském městě Kamenec Podolský, který se bude konat ve dnech 23.-24.4.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.03.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 12. března 2010

Nahoru