11. února 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.února 2015

Usnesení č. 139/15 ke změně jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města
Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ: 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,

I. o d v o l á v á
pana Karla Koubského, Kutná Hora - Sedlec, z funkce jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ: 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 11. února 2015

II. j m e n u j e
pana Ing. Tomáše Pilce, Kutná Hora do funkce jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o., IČ: 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 12. února 2015

III. u k l á d á
starostovi Města Kutné Hory Bc. Martinu Starému předložit Radě města Kutná Hora do 31. května 2015 návrh na výběrové řízení na funkci jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o. IČ: 47542713, se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641

Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.05.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 11. února 2015

Nahoru