11. srpna 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.srpna 2010

Usnesení č. 643/10 k pomoci povodněmi postižené obci - srpen 2010
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finanční částky ve výši 20.000,-- Kč obci Heřmanice, okr. Liberec na následky odstraňování škod, které způsobily srpnové povodně t.r.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.08.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 11. srpna 2010

Nahoru