11. ledna 2016

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 11.01.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění č. 4/09
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Uzavření sml. na natáčení jednání ZM v roce 2017 - USNESENÍ č. 1/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Návrh změny odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZM - USNESENÍ č. 2/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Informativní zpráva o plánovaných zahraničních cestách v r. 2017 - USNESENÍ č. 3/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/05
Zápisy komise pro rozvoj IT - USNESENÍ č. 4/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/01
Rozpočtové opatření EKO č. 1 - 2 - USNESENÍ č. 5/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/01
Záměr na pronájem nebytových prostor ­ ul. U Beránky 378, Malín - USNESENÍ č. 6/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/02
Uzavření smluv o výpůjčce ­ nádvoří Vlašského dvora (pí Kocourková) - USNESENÍ č. 7/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/03
Uzavření smlouvy o výpůjčce - č.p.611, ul.Trebišovská (Oblastní charita) - USNESENÍ č. 8/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/04
Uzavření pachtovní sml. na části pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Peterka) - USNESENÍ č. 9/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/05
Uzavření pachtovní sml. na část pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Růžička) - USNESENÍ č. 10/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/06
Uzavření pachtovní sml. na část pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Šturmová) - USNESENÍ č. 11/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/07
Uzavření nájemní sml. na pozemek pod garáží v k.ú. Kutná Hora (p.Fidra) - USNESENÍ č. 12/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/08
Uzavření nájemní sml. na část pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Zemanová) - USNESENÍ č. 13/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/50
Záměr na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jindráčková) - USNESENÍ č. 14/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/51
Záměr na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pechancová) - USNESENÍ č. 15/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/52
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Č. Janovice (Obec Červené Janovice) - USNESENÍ č. 16/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/53
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Obešlo, pí Drábková) - USNESENÍ č. 17/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany - USNESENÍ č. 18/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/55
Prodloužení termínů plnění usnesení RM - USNESENÍ č. 19/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtová opatření PAM č. 1 - 2 - USNESENÍ č. 20/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/03
Příspěvkový program I. Q (malé granty) ­ vzdělání a volný čas - USNESENÍ č. 21/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/04
Příspěvkový program I. Q (malé granty) ­ kultura - USNESENÍ č. 22/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý      


   Zdrželo se:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/05
Příspěvkový program I. Q (malé granty) ­ sport - USNESENÍ č. 23/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/07
Zápis školské komise - USNESENÍ č. 24/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/09
Inf. zpráva k projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku na ZŠ“ - USNESENÍ č. 25/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 5/01
Uzavření dodatku smlouvy č. 2 „Územní plán Kutná Hora“ - USNESENÍ č. 26/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6/01
Sankturinovský dům - administrátor VŘ - USNESENÍ č. 27/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6/50
Zahájení poptáv. řízení VZMR: Sběr, svoz a odstranění jedlých olejů a tuků - USNESENÍ č. 28/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6/51
Výsledek poptávkového řízení k VZMR: Údržba parku pod Vl. dvorem - USNESENÍ č. 29/17 - ukončení VŘ
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6/52
Zápis DR spol. Technické služby - USNESENÍ č. 30/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6/53
Prodejní trhy 2017 ­ uzavření smluv - USNESENÍ č. 31/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 7/01
Příspěvkový program I. Q (malé granty) sociální oblast - USNESENÍ č. 32/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7/02
Sml. o výpůjčce osobního automobilu ­ Taxík Maxík - USNESENÍ č. 33/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 15/01
Zápis komise cestovního ruchu - USNESENÍ č. 34/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 11. ledna 2016

Nahoru